laura light healing

 
Healing Arts

Een liefdevolle manier van helen 

 Lichtvelden en herinneringen

Om je heen heb je lichtvelden. In de volksmond worden deze velden ook wel  auralagen genoemd. De meest gebruikte zijn je fysieke, emotionele en mentale  aura-laag. Je hebt er alleen veel meer. In deze licht- of wel informatievelden  zijn al je herinneringen opgeslagen. Herinneringen van je huidige leven, je  kindertijd, maar ook van al je vorige levens, je parallelle levens en eventuele buitenaardse  levens.

ok zijn daar herinneringen van je ouders en voorouders in opgeslagen. Dit  kunnen fijne herinneringen zijn. Maar het kunnen ook minder positieve  herinneringen zijn. Trauma’s die je ver weg hebt gestopt, omdat het heel veel  pijn deed en waar je onbewust heel veel last van hebt. Trauma’s waar je zoveel  last van hebt, dat je lichaam er ziek van is geworden. Of je emotionele klachten  geeft, zoals een burn-out, faal-angst, agressie...  

De werking van Healing Arts  

Intuïtief kies je samen met de healing arts therapeut een aantal healing arts  licht remedies uit op het thema waarmee je wilt werken. Jouw onbewustzijn weet  welke flesjes voor jou op dat moment belangrijk zijn om mee te gaan werken.  Hiermee ga je samen met de therapeut aan de slag. De lichtremedies zorgen ervoor  dat de herinneringen die in jouw lichtvelden opgeslagen zijn, zich gaan  manifesteren ergens in je lichaam. Dit kan zijn door bijvoorbeeld pijn,  trilling, kriebel, kou of warmte. Door het stellen van de juiste vragen, komt  vervolgens de herinnering terug in jouw dagbewustzijn. Op het moment dat je weet  welke pijnlijke gebeurtenis jou op dit punt van je leven parten speelt, kan je  ermee aan de slag. 


Pijnlijke herinneringen helen 

Na het vaststellen van de pijnlijke gebeurtenis, ga je er samen met de  therapeut van alle kanten naar kijken. Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd,  kan je het nu begrijpen, nu je volwassen bent ? Kan je degene die het  veroorzaakt heeft nu begrijpen, kan je hem/haar vergeven ? Is er een  mogelijkheid om de situatie opnieuw in je gedachten te herspelen, waardoor de  afloop positief is in plaats van negatief ? Door op die manier je herinnering  opnieuw te programmeren, kan de blokkade in je lichaam worden opgeheven.Je  onbewustzijn kent het verschil niet tussen een werkelijke herinnering of een  gemaakte herinnering. Is de gemaakte herinnering sterker en heler dan de  werkelijke herinnering, dan zal je onbewustzijn deze accepteren als de  werkelijkheid, zodat de reden van je lichamelijke blokkade of negatieve emotie  zal worden “opgeruimd” en het zelfherstellende vermogen van lichaam wordt  geactiveerd.

De Healing Arts Liquid Light Frequenties kunnen zowel oude velden  opruimen als nieuwe bewustzijnsvelden activeren waardoor  bewustzijnsgroei plaats vindt in combinatie met een toenemend  liefdesveld en inzicht in het grote geheel. De Healing Arts helpen om  het hartsbewustzijn te vergroten en meer in overeenstemming te leven met  je eigen innerlijke weten. Liefde, Zijn, scheppingskracht zijn hier en  nu. Daarvoor hoef je alleen helemaal jezelf te zijn. 

Licht is bewustzijn 

De lichtremedies hebben ieder een eigen trillingsveld en we kunnen  dit ook verwoorden vanuit het veld van healing en energetische genezing.  Hogere lichttrillingen van de flesjes ruimen de  lagere lichttrillingen van emotionele blokkades op. Zo wordt de aura  schoongemaakt van oude karmische belasting en verandert de  lichtstructuur of blauwdruk voor de organen, weefsels, klieren, botten  en bloedbaan. Zo veranderen niet alleen de fijn stoffelijke lichamen maar  ook het fysieke lichaam. Licht heeft een direct relatie met bewustzijn.  Hogere lichttrillingen geeft bewustzijn dat meer resoneert met de Ik  Ben en overzicht heeft over de grote lijn van het leven, de werkelijke  aard van het mens zijn en de mogelijkheid van healing, transformatie en  transmutatie.

De Healing Arts hebben een sterke aardende werking: je verbind je met  de lichtenergie in de aarde en de lichtdruppels brengen je totaal in je  lichaam. Deze geaarde verbinding is voorwaarde om de 'hemel op aarde'  te brengen: we leven wie we werkelijk zijn en brengen onze  liefdesfrequentie in de stof.

De Healing Arts Liquid Light Frequencies zijn gemaakt op basis van  water als informatiedrager en brandewijn als natuurlijk  conserveermiddel. De lichtfrequenties zijn geïnspireerd door Lichtwezens  en worden in samenwerking met hen gemaakt. De Liquid Light Frequencies  zijn gebaseerd op lichtgeometrie als blauwdruk van de fysieke  werkelijkheid.

 

Vrouwelijke energie

De dozen uit groep 2 Alchemama I en II en Pathara-Ma I  en II helpen  ons om de vrouwelijke energie in onszelf te activeren en op de aarde en  kosmos af te stemmen of beter samen te laten vallen waardoor we weer in  grotere harmonie en liefde zijn met het geheel maar ook ons waarneming-  en ervaringsvermogen wordt uitgebreid naar de elementen van de aarde  zoals aarde, water lucht en vuur, maar ook de fijn stoffelijke elementen  van de aarde: de Luchtwezens, de Aardewezens en de Elementalen en de  fijn stoffelijke wezens van de kosmos zoals spirituele  begeleiders en wat wij noemen buitenaardsen, bewoners van andere  planeten. 

Transparantie van de persoonlijkheid.

Als we dat gevoel van eenheid opnieuw hebben bereikt, dan kunnen we  onze krachten beter inzetten en vergroten zonder dat ons ego of  persoonlijkheid daar tussen komt. De Pathara-M I en II serie helpt ons  om de persoonlijkheid transparant te maken voor de bron van liefde,  kracht, individualiteit en eenheid die we in essentie zijn. De serie  helpt ons ook om de kracht die dan in ons vrij komt in te zetten en te  gaan staan voor wat wij werkelijk vertegenwoordigen: God in de mens of  de mens als zoon van God. 

Op weg naar een vijfdimensionaal lichaam

 De series geven allen een eigen input voor het voorbereiden van  lichaam en geest op de nieuwe energie van de vijfde en hogere dimensies  als dagelijkse realiteit. Zij helpen ons nu al de stap van ascentie te  maken naar een volgende ontwikkelingsfase van moeder aarde. Deze stap  wordt niet door een collectief tegelijkertijd gemaakt. Er wordt een  kritische massa opgebouwd, waardoor grote groepen mensen de overstap van  de derde naar de vijfde dimensie kunnen maken. En bij het werken met de  Living Grail de stap van de vijfde naar de zevende dimensie Het  belangrijkste kenmerk van de hogere dimensies is dat het aspect tijd  verdwijnt en dat wij leven in een groot nu, verbonden met alles in het  universum. De mens neemt zijn functie als co-creator op zich vanuit  eigen verantwoordelijkheid en eigen vrije keuze. Het leven in de derde  dimensie is overigens ook gebaseerd op vrije keuze, in de zin dat we  keuzes kunnen maken voor of tegen het leven van onszelf en anderen om  ons heen. De verantwoordelijkheid van de vijfde dimensie reikt veel  verder en die stap kunnen we eigenlijk alleen maken als we voldoende  liefdesenergie in onszelf geactiveerd en geïntegreerd hebben en het hart  het centrale punt is van ons handelen. De series Alchemama en  Pathara-Ma kenmerken zich dat zij de nieuwe energie integreren in het  fysieke lichaam. Daarmee wordt het fysieke lichaam stap voor stap  schoongemaakt van oude ballast en naar het Nu gebracht. Zodat we  uitdrukken wie we nu zijn en niet langer ons verleden leven of herhalen.  De Living Grail integreert de hogere lichtlichamen zo in het fysieke  lichaam ofwel ondersteunt de verandering van de DNA structuur dat de  hogere lichtlichamen tot in de dertiende dimensie in het fysieke lichaam  ‘gedragen' worden. We hoeven op geen enkele manier meer ons lichaam uit  te gaan om werk in de hogere dimensies te doen. Het lichaam is de  creërende drager van alle energie die wij als mens vertegenwoordigen.

Kosten

De kosten van een indivuele healing arts sessie zijn 65 euro

Copyright © 2013. All Rights Reserved.